Genel

Deponuzdaki veya Atölyenizdeki Nemi Önleyin

Depodaki nem büyük bir sıkıntıdır. Su binanıza zarar verir ve eşyalarınızı harap eder. Sürekli mevcut olan su, en kötü ihtimalle çalışanlarınızın sağlığına zarar veren küf ve küflenmeye yol açabilir.

Sızdıran bir çatı veya sıhhi tesisat su hasarına yol açabilir, ancak çoğu zaman suçlu yoğuşmadır. Deponuz metal bir bina ise, YOĞUŞMA ÖNLEYİCİ KEÇE ile nemi azaltabilir ve yoğuşmayı önleyebilirsiniz.

Metal binalar ve metal çatılı yapılar, bir depo için en uygun fiyatlı ve dayanıklı seçenekler arasındadır ve genellikle malzeme depolama ünitelerinden inşa edilir. Ancak metalden yapılan binaların uygun şekilde yalıtılması gerekir. Binanın yalıtımı yoksa iç kısım nemlenebilir.

Metal depolar ve atölyeler genellikle yetersiz yalıtımdan muzdariptir.

Yalıtım olmadan bu binalar “terlemeye” başlayabilir. Havayı ısıtmak nemi daha da kötüleştirebilir. Hava ısındığında yükselir. Sıcaklık, ısıtıcılardan, bilgisayarlardan, makinelerden veya çalışanlardan gelebilir.

Sıcak hava yükselir ve nemi metal çatıya taşır. Hava, yalıtılmamış metale dokunduğunda malzeme üzerinde nem yoğuşur. Yeterli su toplanırsa tavandan yağmur yağabilir veya duvarlardan aşağı damlayabilir. Su yerde birikebilir veya eşyalarınızın üstüne akabilir. Makine veya depolama raflarına sızabilir. Bu, mülke, ekipmana ve binanın kendisine inanılmaz derecede zarar verebilir.

Yalıtım bu döngüyü sonlandıracaktır.